NAJAVA CRKVENE SLAVE U BURGHAUZENU

NAJAVA CRKVENE SLAVE U BURGHAUZENU 29.02.2020

Proslava Sv Save u Burghauzenu počinje prazničnim bogosluženjem u 17 časova a potom se nastavlja narodnim veseljem u gradskoj sali(Marktler Str 15a, 84489 Burghausen.
REZERVACIJE MESTA OD 22 februara možete dobiti na broj telefona;
086 78 208 27 67 zvatu uveče od 18:00časova.