Pasau

passau grb  Privremeno imamo novo bogoslužbeno mesto.
Adresa je: Princ-Eugen-Strasse 2 Bartolomeus Kapelle.

U ovom gradu je crkvena jedinica osnovana 2000. godine. Nalazi se u staroj katedrali Svetog Jovana (St. Johann, Riendermarkt 12), koja je, između ostalog, jedna od najvrednijih monumentalnih građevina u samom Pasau. Ovo bogoslužbeno mesto slavi Sv. Prokopija kao svoga zaštitnika i slavu.

 Sv. Prokopije

Sv. Prokopije